Spanish Words that Start with Y

Spanish Words that Start with Y | Spanish Alphabet

More Spanish Words in Alphabetical Order (here)

Spanish Words that Start with Y

Y yate – yacht

ya no (YA no) adv. – no longer

yate (el ) (YA te) n. – yacht

yegua (la) (YE gwa) n. – mare

yerno (el ) (YER no) n. – son-in-law

yo  (YO) pron. – I

yodo (el ) (YO do) n. – iodine

yogur (el ) (yo GUR) n. – yogurt